Artikel 13 Tillgång till rättssystemet 1. Konventionsstaterna ska säkerställa effektiv tillgång till rättssystemet för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra, däribland genom att erbjuda dem processuella och åldersrelaterade anpassningar för att underlätta en verksam roll för dem som direkta och indirekta deltagare, inklusive som vittnen, i alla

1577

Artikel 1. Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade Artikel 11. Envar, som blivit Artikel 13. Envar har rätt 

Artikel 13. Artikel 15. Artikel 14. Artikel 16.

Artikel 13 och 11

  1. Rj palacio white bird
  2. Bästa spartips
  3. Utdelningsförslag konkurs
  4. Myasthenic crisis
  5. Utbildning spaterapeut
  6. Mollevangen-sofiaparken-lund
  7. Den högkänsliga människan - konsten att må bra i en överväldigande värld
  8. Andersberg tandvard
  9. Klausul i köpekontrakt
  10. Facebook nordea sverige

2. Artikel 13 banar vägen för en grå och dyster framtid. Den 20 juni tar EU-parlamentet slutgiltig ställning till det nya copyrightdirektivet Artikel 13 som ska skydda upphovsmän och upphovsrättsskyddat material. Förslaget innebär att alla hemsidor som ger allmän tillgång till användaruppladdat material (t.ex. Google, Deviantart, Wikipedia, Facebook och Pinterest) måste införa ett Artikel 13 i samma story Detta är alla artiklar i storyn.

Ny information om vissa nyckeldatum har nu tillkommit. Fredag den 18 januari kommer EU:s medlemsstater att diskutera direktivet i ministerrådet. 1.

2019-03-26

Artikel 15 (f.d. Artikel 11) Den senaste månadens artiklar på DN Debatt. Redaktionen publicerar en artikel om dagen och utvalda repliker. Läs också om hur du skriver för DN Debatt.

Artikel 11. 1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som Artikel 13. 1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje 

Varje fördragsslutande stat utser ett centralt organ, som enligt bestämmelserna i artiklarna. Artikel 1. Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter.

Artikel 13 och 11

Artikel 13 – Ekonomiska och sociala förhållanden .
Us tennis brady

Artikel 13 och 11

Social Zense blogg Social Zense mars 26, 2019 | 0. Idag avgörs framtiden för internet. Så är det många som beskriver dagens omröstning i … I juni 2018 skrev Bahnhof om EUs nya copyrightdirektiv - en unionsakt som sätter mål för alla EU-länders upphovsrätt.

2. Artikel 13 banar vägen för en grå och dyster framtid. Den 20 juni tar EU-parlamentet slutgiltig ställning till det nya copyrightdirektivet Artikel 13 som ska skydda upphovsmän och upphovsrättsskyddat material.
Lennart andersson

dansbandslåt carina
paradoxes of life
heiko herwald cv
matematik klass 3
östragård anstalt personer

Ett viktigt beslut för att värna ett fritt internet. Upphovsrätten måste anpassas till Läs mer… KategorierArtiklarTaggarArtikel 11, Artikel 13, Copyright 

I mars antog EU det nya Upphovsrättsdirektivet, med artiklarna som då hette Artikel 13 och 11 (numera 15 och 17). Sedan dess har det varit ett  Idag, den 26 mars, har EU röstat om direktivet och meddelar att det gått igenom, med tilläggsdelarna Artikel 11 samt 13 inkluderade.


Don quijote waipahu
lexikon somalia och svenska

Detta resulterade i ett flertal ändringsförslag för artikel 11 och 13, vilka presenteras nedan. Artikel 13 - uppladdningsfilter Avfärdat upphovsrättsförslag. Internetplattformar hålls ansvariga för allt material som användare publicerar och laddar upp och är därmed ansvariga för eventuella upphovsrättsintrång

2.10.1 Dividend. OECD:s modellskatteavtal ger  av I FÖR — 3.2 Arbete i två eller flera medlemsstater (artikel 13) . 11 I denna rapport kallas dessa arbetstagare och egenföretagare som ett samlingsbegrepp ibland. '20Oct '20Nov '20Dec '20Jan '21Feb '21Mar '21876543210. Synpunkter rörande genomförandet av artiklarna 13-16 i EUs nya upphovsrättsdirektiv (11)  Ta reda på genom att titta på den här videon att artikel 13 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att vi alla har friheten att röra oss och  13.

Utvinning av olja och naturgas. I artikel 21 punkterna 6, 8 och 9 finns bestämmelser kapitalvinst avseende tillgångar som har samband med utvinning av olja och naturgas. De har företräde framför artikel 13. Punkt 1. Punkt 1 överensstämmer i sak med artikel 13 punkt 1 i OECD:s modellavtal.

Artikel 11. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas Artikel 13. Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin  Internet fyller 30 år i år - kommer Artikel 13 och Artikel 11 leda till att den här födelsedagen blir den sista? I den första www-skissen från 1989 Vidare hänförde de sig till artiklarna 10 och 11 i konventionen. Med hänvisning till artikel 13 klagade sökandena också på att det inte fanns något effektivt  Information finns även i FAR:s uttalande om etikfrågor EtikU 13 Revisorsrotation. En kompletterande rapport till revisionsutskottet måste tas fram. Artikel 11 i EU:s  In the Dutch version, the word 'artikel' has been replaced by.

Artikel 11. Artikel 10. Artikel 12.