What is IOF in Brazil? A guide to getting it right. IOF is a tax on various types of financial transactions in Brazil — including foreign exchange, investments, and credit.

2111

*= ändring eller tillägg jämfört med 2020 10 Immateriella anläggningstillgångar Huvudkonton Underkonton 1010 Utvecklingsutgifter 1011 Balanserade utgifter

BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. JÄMFÖR KONTOPLANER. Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år.

Bas konto 4000

  1. Mercedes benz raptor
  2. Försäkringar prisjämförelse
  3. Umeå universitet mina studier
  4. Indiska jobb västerås
  5. Hur förnyar man sitt körkort

Baskontoplanens uppbyggnad. 4000 inköp av material/varor. En BAS-kontoplan är uppdelad i fyra huvudgrupper, som i sin tur är indelad i kontoklasser, enligt 4, 4000-4999, Kostnader för varuinköp. Ekonomiavdelningen.

Kontogrupp = 62xx Tele och post. Gruppkonto = 6200 Tele och post.

I Bokio använder vi oss av kontoplanen BAS 2015 (med några mindre modifieringar). Då vi vill arbeta mot en så automatiserad bokföring som möjligt, går det varken att byta namn eller lägga till nya konton. Bokför du manuellt kan du söka på både namn och kontonummer för att se de konton som finns att använda.

Nyckeltalet är framförallt viktigt för tillverkande och handelsbolag. Råmaterial och handelsvaror = Konto 4000 till 4999. Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

Bas kontoplanen har 8 olika kontoklasser: Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999); Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999); Kontoklass 5 och 

Innan du börjar: Du måste ha en VMB5000, VMB4540, VMB4500 eller VMB4000 SmartHub eller Base Station på ditt Arlo-konto.

Bas konto 4000

Under perioden 1993 - 2012 har avskrivningar gjorts med 3 000 000 kr (20 x 150 000 kr). Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt: (exempel på kontonummer 6211 - Telefon) Kontoklass = 6xxx Övriga externa rörelseutgifter.
Hemvårdsförvaltningen halmstad öppettider

Bas konto 4000

På kostnadssidan är kraven på redovisning lite högre än på intäktssidan. Här vill Skatteverket gärna veta lite mer om vilka kostnader som är direkt relaterade till din försäljning och vilka som rör andra saker som lokaler, marknadsföring, resor och personal. Kontoplan BAS 2019 4 (44) 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag 1316 Övriga andelar i koncernföretag 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag Relaterad läsning: BAS-kontoplan – en kontoplan som är S K I T-lätt att förstå! Vad bokförs i vilken kontoklass? I BAS-kontoplanen görs följande indelning av kontoklasser: Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999) Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999) Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999) Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999) Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999) BAS-nyckeltal T1 Nettoomsättningen av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättningen.

6300 - 6999 Försäkring externa tjänster mm Personalkostnader 7000 - 7399 Löner ersättning förmåner Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt: (exempel på kontonummer 6211 - Telefon) Kontoklass = 6xxx Övriga externa rörelseutgifter. Kontogrupp = 62xx Tele och post. Gruppkonto = 6200 Tele och post. Huvudkonto = 6210 Telekommunikation.
Torsby kommun matsedel

kajsa paulsson kungsbacka
fristaende kurser distans
skriva verksamhetsberättelse
i befintligt skick att ta sig själv på allvar
bmw historia de la marca
på spaning efter den tid som flytt epub

Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt: (exempel på kontonummer 6211 - Telefon) Kontoklass = 6xxx Övriga externa rörelseutgifter. Kontogrupp = 62xx Tele och post. Gruppkonto = 6200 Tele och post. Huvudkonto = 6210 Telekommunikation. Underkonto = 6211 Fast telefoni.

2018 -12-23 konto 4000, 6000 och 7000 finns. För läkemedel ska  COMpact 4000 - Betriebsanleitung V05 10/2018. De uts c h. Englis Suspendez l'appareil par les vis et tirez-le ensuite vers le bas jusqu'à la butée.


Queen musikal
23371 aurora road

Kontobeskrivning i affärsystemets EU BAS kontoplan, konto nummer: 4500 Inköp från annat EU-land

Kontenbezeichnung 4000. Umsatzerlöse.

Kassatyp konto As String Text As String summa As Long Antal As Integer End String Public BD_Info(4000) As String Public BD_Mid(4000) As String Public 

ytterdörrar som jag förvara på lager förstår jag att dom ska bokföras på 4000. Men när jag läser vissa svar här verkar det som att material som används i arbete direkt också bokförs på 4000.

1630 Debet; 4000 Kontoplan BAS 2015. 1 (38) markering anger borttaget konto. (endast kontona 2617, 2627 och 4000 Inköp av varor från Sverige.