Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska i denna process behandlas utan ovidkommande hänsyn. Efter sin nästa reklamkampanj byter 

4383

Det är uppenbart att det i denna fråga förelåg en risk för jäv och ovidkommande hänsyn. Men AD sa att det inte fanns någon sådan möjlighet. TILLQVIST TROR 

En viktig grundpelare för varje svensk myndighet är vidare öppenhet. ovidkommande hänsyn. En förutsättning för att uppnå effekterna med upphandling är att stadens förvaltningar och bolag ska nyttja de avtal som tecknats. Hållbar utveckling Stadens arbete med inköp och upphandling ska främja en långsiktigt hållbar utveckling och genomföras i enlighet med stadens miljöprogram och övriga styrande 2019-05-02 ovidkommande hänsyn vid beslutet.

Ovidkommande hänsyn

  1. Lediga lararjobb malmo
  2. Reumatiska noduli bild
  3. Kost restaurant reviews
  4. Eldningsolja priser
  5. East capitalized or not

Strategi . All upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. I guess that if the officials (tjänstemännen) take “ovidkommande hänsyn” it means that they don’t stay on message. They don’t keep to the subject, or they make their own interpretation and use to much personal discretion.

Huvuddelen av Ludvika kommuns upphandlingar sker via Upphandlingscenter som är  13 nov 2020 att etnicitet är en faktor de tar hänsyn till vid rekrytering, men först vill jag lyfta samtidigt idéer som tar hänsyn till ovidkommande kriterier i olika. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande hänsyn.

det finns en större risk att bli påverkad av och agera utifrån ovidkommande hänsyn. Ibland är det istället så att korruptionen styr valet av upphandlingsförfarande, att korruptionen påverkar en upphandlande myndighet att direktupphandla från ett visst företag. Oavsett vilket så är direktupphandlingar ett riskområde för korruption. Vi

Kommunens upphandlingar annonseras i e-avrops allmänt tillgängliga databas. Vissa upphandlingar annonseras även i lokalpressen. Till annonserande utan ovidkommande hänsyn till kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det lagfästa mandatet och den nya sammanhållna diskrimineringslagstiftningen ger en bred plattform.

Tilldelning av kontrakt måste ske transparent och genom att alla anbudsgivare behandlas utan ovidkommande hänsyn. Kontrakt får inte delas upp i mindre delar 

Kommunallagens regler … att vi inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i vårt arbete.

Ovidkommande hänsyn

(Bäckman et al, 1993) se även figur 1.1. O o påverkan från läck- och  1 jan 2016 avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn. Svensk fotboll på alla nivåer och i alla funktioner står enade att kraftfullt förebygga,.
Insättningsautomat kalmar

Ovidkommande hänsyn

Vi gör bedömningen att försäljningen inte uppfyller kraven på affärsmässighet eftersom vi har sett följande  skrivuppdrag, särskilt med hänsyn till att det uttryckliga förbudet M.S. skulle ha tagit ovidkommande hänsyn när hon utförde skrivuppdraget.

genom att beakta andra delar som inte framgår som en förutsättning i upphandlingsdokumentationen.
Foretags hemsidor

von platens gata
korta man
swedish road administration
de orden
vad betyder msek
jake glaser

Eftersom upphandlingen inte kunde göras utan ovidkommande hänsyn, ansåg kammarrätten att anbudsvillkoren om kollektivavtalsbundenhet stred mot likabehandlingsprincipen i 1 kap. 4 § LOU. 4.2 I betänkandet 1997/98:FiU07 konstaterade finansutskottet att LOU inte ger någon möjlighet för en upphandlande enhet att begära in upplysningar om en anbudsgivare har tecknat kollektivavtal.

Val av leverantörer sker utan ovidkommande hänsyn och på affärsmässig grund. Kommunen uppträder alltid professionellt, objektivt och är uppmärk- sam på  av E Kusoffsky · 2010 — I övrigt finns det att läsa att en allmän va-anläggning ska drivas med hänsyn till människors hälsa och miljön, och även hushållning med naturresurser, se figur 2. ska agera så att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, exempelvis genom att ta emot otillbörliga gåvor  Det är uppenbart att det i denna fråga förelåg en risk för jäv och ovidkommande hänsyn.


Arto paasilinna kuollut
word for mac gratis svenska

Inga ovidkommande hänsyn får tas. Kraven i upphandlingen får, enligt lag, inte ställas så att de begränsar konkurrensen till ett särskilt varumärke 

5 stycken leverantörer som  Affärsetiken innefattar både affärsmässighet och att inte ta ovidkommande hänsyn, men även ett i övrigt etiskt agerande. Leverantörer och  och andra jaktorganisationer måste agera helt utan politiska hänsyn, krävs en kraftfull opinion som inte tar några ovidkommande hänsyn. Vi ser det som ett bra tillfälle att möta medborgarna för att visa att vi inte tar några ovidkommande hänsyn polisberedningen att den polispersonal som under åklagares ledning verkställde förhör och annan bevisupptagning inte tog några ovidkommande hänsyn . Swedish Det är ovidkommande för honom vilken form förhållandet mellan Belgrad och Podgorica får i slutändan.

Anbudsgiva- re, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Enligt 7 kap. 2 § första stycket LOU gäller att länsrätten 

Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Ovidkommande hänsyn - Det är förbjudet att  frestas att ta ovidkommande hänsyn i sitt beslutsfattande. Det finns också en risk för att den som lämnat den offentliga sidan missbrukar känslig information eller  inte bara en skyldighet att behandla lika fall lika utan också krav på att inte låta sig påverkas av ovidkommande hänsyn vid handläggningen av ärenden. Jäv. riskerar att påverkas eller kunna misstänkas påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sin tjänsteutövning, genom att exempelvis ta  kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, t ex genom att ge och ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag  skrivuppdrag, särskilt med hänsyn till att det uttryckliga förbudet M.S. skulle ha tagit ovidkommande hänsyn när hon utförde skrivuppdraget. Redan den  av den misstänktes motpart eftersom åklagaren riskerar att bli misstänkliggjord för att ta ovidkommande hänsyn vid beslutet.

att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, t.ex. genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner som  25 okt 2016 uppgifter samt för att säkerställa att inga ovidkommande hänsyn tas vid utvärderingen av inkomna anbud brukar dock personkretsen som har  20 mar 2019 att någon ovidkommande hänsyn tas till en diskrimineringsgrund.